Tuesday, March 20, 2012

Shanghai Wave


 A few years ago I was invited by the Shanghai Wave magazine to write about travelling in Holland.
Enkele jaren gelden heb ik op verzoek een artikel geschreven voor het Shanghai Wave tijdschrift met als onderwerp rezien in Holland.


This picture I took it in Kampen / Deze foto nam ik in Kampen.

No comments: