Saturday, July 7, 2012

Galerie LuS - waarom LuS (why LuS)?


Waarom heet onze galerie LuS? In mandarijns is lus (鹭鸶) het woord voor de Chinese reiger, een vogel die ik vaak heb geschetst in mijn studiejaren. Toen ik bekendheid kreeg in Shanghai met mijn columns in magazines en op internet, noemde ik mezelf Haishang Lus (海上鹭鸶), de reiger boven de zee, waarbij Haishang (海上) een variatie op mijn geboorteplaats Shanghai (上海). En omdat ik me na mijn huwelijk Lu Schaper ben gaan noemen in Nederland, was de afkorting LuS een logische stap.


Fly alone 独自飞翔,Olieverfschilderij

Kunstkenners in Shanghai hebben gezegd dat ik de nieuwste exponent ben van de originele Shanghai kunstbeweging "Haishang" in de 20e eeuw, een mengsel van Oosterse en Westerse stijlen, representatief voor de kolonisatie van Shanghai in the vroege 20e eeuw. De Chinese naam van onze galerie was ook door een prominente artiest  Liu Hai Su 刘海粟 van deze beweging in Chinese calligrafie gecreerd coor mijn vader's galeri in Shanghai in de tachtiger jaren. Chinese wikipedia link hier.


=======================================================================

Why did we name our gallery LuS? In mandarin, lus (鹭鸶) is the word for the Chinese heron, a bird that I have drawn very often in my formative years. When I got to be known in Shanghai for my columns in magazines and on the internet, I called myself Haishang Lus (海上鹭鸶), the heron above the sea, with Haishang (海上) being a variation on Shanghai (上海), the city I was born in. And since I have called myself Lu Schaper in the Netherlands after my marriage, the choice for LuS was a logical one.
One of my early works from the nineties, Listening wind (听风》- We often see this bird in Kampen - is it fate?
Critics in Shanghai have said that I represent the renewal of the original Shanghai art movement "Haishang " 海上画派 of the previous century, a mixture of Eastern and Western styles representing the colonization of Shanghai in the early 20th century. The Chinese name of our gallery was also created by a prominent artist Liu Hai Su 刘海粟 of this movement in Chinese calligraphy for my father's gallery in Shanghai in the 80's. This is the first art gallery in Shanghai after the Cultural Revolution. The gallery is located in the most famous shopping street Avenue Joffre (霞飞路) inside the French concession.

           

          
Dit is een foto uit 1980 van de Shanghai galerie waar mijn vader manager was en ik opgroeide. Ik heb daar veel kunstenaars ontmoet. Deze galerie was in de belangrijkste winkelstraat van het Franse deel van Shanghai. De Chinese naam is dezelfde als onze galerie in Kampen.

From Shanghai ART Gallery to gallery LuS (link)从上海画廊到海上画廊

           Interview by 申报SHANGHAI TIMES  海上鹭鸶的新海派画
Wikipedia link to the 海上画派 Haishang movement here.
Wikipedia link to the 刘海粟 Liu Haisu here
Wikipedia link to the 霞飞路/淮海路 Avenue Joffre here.
Wikipedia link to the 上海法租界 Shanghai French Concession here.                
Zhang Da Qian, a famous artist of the Shanghai School (left) who lived 
and worked in the French Concession of Shanghai (picture from web). 


No comments: